Isis Pharma Philips Avent Bioderma Nuxe VICHY Walmark Microlife Hartmann
Категории

ВИМПАТ * Vimpat тaбл. - 50мг. х 14

 ВИМПАТ * Vimpat тaбл. - 50мг. х 14
 ВИМПАТ * Vimpat тaбл. - 50мг. х 14  ВИМПАТ * Vimpat тaбл. - 50мг. х 14  ВИМПАТ * Vimpat тaбл. - 50мг. х 14
Производител: UCB PHARMA
Описание: Drugs
Наличност: В наличност
Цена: 24.15лв.

ВИМПАТ тaбл. 50мг. х 14

Листовка: информация за пациента

  • Vimpat 50 mg филмирани таблетки
  • Vimpat 100 mg филмирани таблетки
  • Vimpat 150 mg филмирани таблетки
  • Vimpat 200 mg филмирани таблетки
  • Лакозамид (Lacosamide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
•    Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
•    Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
•    Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
•    Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1.    Какво представлява Vimpat и за какво се използва?
2.    Какво трябва да знаете, преди да приемете Vimpat?
3.    Как да приемате Vimpat?
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате Vimpat?
6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Vimpat и за какво се използва?

Лакозамид (Vimpat) се използва за лечение на някои форми на епилепсия (вижте по-долу) при пациенти над 16-годишна възраст. Vimpat се прилага като допълнение към други антиепилептични лекарства.
Епилепсията е състояние, при което пациентите имат повтарящи се припадъци (пристъпи). Vimpat се използва за лечение на такава форма на епилепсия, при която първоначално засяга само едната страна на мозъка, като по-късно е възможно обхващането и на по-големи части на двете части на мозъка (парциален пристъп с или без вторична генерализация). Vimpat е предписан от Вашия лекар, за да намали броя на припадъците.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Vimpat?

Не приемайте Vimpat
•    ако сте алергични към лакозамид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако не сте сигурни дали сте алергични, моля обсъдете това с Вашия лекар
•    ако страдате от определен вид нарушение на сърдечния ритъм (втора или трета степен на предсърдно-камерен блок)

Предупреждения и предпазни мерки

Малка част от хората, лекувани с антиепилептици, като лакозамид, са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако някога Ви се появят такива мисли, незабавно се обърнете към Вашия лекар.
Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Vimpat, ако страдате от заболяване, което е свързано с увреждане на електрическа проводимост на сърцето (AV блок, предсърдно мъждене и предсърдно трептене) или от тежко сърдечно заболяване като сърдечна недостатъчност или сърдечен инфаркт. Симптомите на AV блок са бавен или неритмичен пулс, чувство на замаяност и припадък. В случай на предсърдно мъждене и трептене може да изпитате сърцебиене, ускорен или неритмичен пулс и задух.
Vimpat може да доведе до появата на замаяност, която да повиши риска от случайно нараняване или падане. Ето защо трябва да сте внимателни, докато не свикнете с ефектите, които това лекарство може да има върху Вас.

Деца и юноши
Vimpat не се препоръчва за деца и юноши на възраст под 16 години. Безопасността и ефикасността все още не са известни при тази възрастова група.

Други лекарства и Vimpat

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е особено важно, ако приемате:
•    лекарства за лечение на сърдечни проблеми или ако приемате някакво лекарство, което може да доведе до отклонение в ЕКГ (електрокардиограма), известно като удължаване на PR-интервала, например карбамазепин, ламотригин, прегабалин (лекарства, използвани за лечение на епилепсия) и лекарства, използвани при някои видове нарушения на сърдечния ритъм или сърдечна недостатъчност. Ако не сте сигурни дали лекарствата, които приемате, може да имат такъв ефект, моля обсъдете това с Вашия лекар.
•    лекарства, като флуконазол, итраконазол, кетоконазол (лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции, ритонавир (лекарство, използвано за лечение на ХИВ инфекция), кларитромицин, рифампицин (лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции) и жълт кантарион (лекарство, използвано за лечение на лека тревожност) може да повлияят на начина, по който черния дроб разгражда лакозамид.

Vimpat с алкохол

Като предпазна мярка не приемайте Vimpat с алкохол.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Не се препоръчва употребата на Vimpat, ако сте бременна, тъй като ефектите на Vimpat върху бременността и плода не са установени. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте бременна или планирате бременност; Вашият лекар ще реши дали трябва да приемате Vimpat.
Не се препоръчва да кърмите Вашето дете по време на лечението с Vimpat, тъй като не е известно дали Vimpat преминава в кърмата. Ако кърмите, моля уведомете незабавно Вашия лекар; Вашият лекар ще реши дали трябва да приемате Vimpat.
Изследванията не показват повишен риск за родови дефекти при деца на майки, приемащи антиепилептични лекарства. От друга страна, ефективното антиепилептично лечение не трябва да се прекъсва, тъй като влошаването на заболяването ще навреди както на майката, така и на нероденото дете.

Шофиране и работа с машини

Vimpat може да доведе до появата на замаяност или замъглено виждане. Това може да повлияе способността Ви да шофирате или работите с уреди или машини. Вие не трябва да шофирате или работите с машини, докато не разберете дали това лекарство повлиява способността Ви да извършвате тези дейности.

3. Как да приемате Vimpat?

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Прилагането на натоварваща доза не е проучено при пациенти със статус епилептикус.

Дозировка

Vimpat трябва да се приема два пъти дневно, веднъж сутрин и веднъж вечер, по едно и също време всеки ден. Vimpat е предназначен за продължително лечение.
Обичайната начална доза Vimpat е 100 mg дневно - приета два пъти дневно - 50 mg сутрин и 50 mg вечер. Вашият лекар може да повишава дневната Ви доза всяка седмица с 100 mg, докато не достигнете до така наречената поддържаща доза, която е между 200 mg и 400 mg дневно, приета два пъти дневно. Вие ще приемате тази поддържаща доза за продължително лечение. Вашият лекар може да реши да започне лечение с Vimpat с единична натоварваща доза от 200 mg, последвана приблизително 12 часа по-късно от преминаване към схема за поддържащо лечение. Натоварващата доза трябва да се прилага под лекарско наблюдение.
Вашият лекар може да Ви предпише различна доза, ако имате проблеми с бъбреците.

Как трябва да приемате таблетките Vimpat?

Трябва да поглъщате таблетките Vimpat с чаша вода. Можете да приемате Vimpat със или без храна.

Продължителност на лечението с Vimpat

Vimpat се използва за продължително лечение. Трябва да продължавате да приемате Vimpat, докато Вашият лекар Ви каже да спрете.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vimpat
Ако сте приели повече от необходимата доза Vimpat, уведомете Вашия лекар.
След дози от 1 200 mg дневно (3 пъти препоръчваната дневна доза) в клинични проучвания са наблюдавани световъртеж и гадене, които са преодоляни с адаптиране на дозата.

Ако сте пропуснали да приемете Vimpat

Ако сте закъснели няколко часа с дозата, приемете я веднага, щом си спомните. Ако вече е наближило времето (по-малко от 6 часа) за следващата доза, не приемайте пропуснатата таблетка. Просто приемете следващия път Vimpat в обичайното за това време. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Vimpat

Не спирайте приема на Vimpat, без да сте го обсъдили с Вашия лекар, тъй като Вашите симптоми може да се появят отново или да се влошат.
Ако Вашият лекар реши да спре лечението Ви с Vimpat, той/тя ще Ви инструктира как постепенно да намалите дозата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите реакции от страна на нервната система, като замаяност, може да са повече след натоварващата доза.

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти
•    Замаяност, главоболие
•    Гадене (чувство на неразположение)
•    Двойно виждане (диплопия)

Чести: може да засягат 1 до 10 на 100 пациенти
•    Проблеми със запазване на равновесие, затруднена координация на движенията, проблеми с паметта, сънливост, треперене (тремор), затруднено мислене или намиране на думите, бързи и неконтролируеми движения на очите (нистагъм)

•    Замъглено виждане
•    Чувство за "завъртане" (световъртеж)
•    Гадене, запек, прекомерно образуване на газове в стомаха и червата
•    Сърбеж
•    Падане, нараняване на кожата
•    Умора, затруднено движение, необичайна умора и слабост (астения)
•    Депресия
•    Обърканост
•    Намалено усещане или чувствителност, затруднено изговаряне на думи, нарушение на вниманието
•    Шум в ушите като жужене, звънене или свирене
•    Лошо храносмилане, сухота в устата
•    Раздразнителност
•    Мускулни спазми
•    Обрив
•    Проблеми със съня

Нечести: може да засягат 1 до 10 на 1 000 пациенти
•    Забавена сърдечна честота
•    Нарушение на проводимостта на сърцето
•    Преувеличено усещане за благополучие
•    Алергична реакция към приема на лекарството
•    Абнормни резултати при изследвания на функцията на черния дроб
•    Опит за самоубийство
•    Мисли за самоубийство или самонараняване
•    Сърцебиене и/или учестен или неравномерен пулс
•    Агресия
•    Възбуда
•    Смущения в мисленето и/или загуба на връзка с реалността
•    Тежка алергична реакция, причиняваща подуване на лицето, гърлото, ръката, ходилата, глезените или долната част на краката
•    Копривна треска
•    Халюцинации (виждане и / или чуване на неща, които не са реални)


С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата
•    Силно намален брой на определен вид бели кръвни клетки (агранулоцитоза)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Vimpat?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарственият продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vimpat?
Активното вещество е лакозамид. Една таблетка Vimpat 50 mg съдържа 50 mg лакозамид. Една таблетка Vimpat 100 mg съдържа 100 mg лакозамид. Една таблетка Vimpat 150 mg съдържа 150 mg лакозамид. Една таблетка Vimpat 200 mg съдържа 200 mg лакозамид.
Другите съставки са:
Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза (с ниска степен на заместване), колоиден безводен силициев диоксид, кросповидон (полипласдон XL-10 фармацевтично качество), магнезиев стеарат
Филмово покритие: поливинилов алкохол, полиетиленгликол, талк, титанов диоксид (E171), оцветители* *

Оцветителите са:
50 mg таблетки: червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172), индигокармин алуминиев лак (E132)
100 mg таблетки: жълт железен оксид (E172)
150 mg таблетки: жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172)
200 mg таблетки: индигокармин алуминиев лак (E132) Как изглежда Vimpat и какво съдържа опаковката
Vimpat 50 mg са розови, овални филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение 'SP' от едната страна и '50' от другата страна.
Vimpat 100 mg са тъмножълти, овални филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение 'SP' от едната страна и '100' от другата страна.
Vimpat 150 mg са червеникавооранжеви, овални филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение 'SP' от едната страна и '150' от другата страна.
Vimpat 200 mg са сини, овални филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение 'SP' от едната страна и '200' от другата страна.
Vimpat се предлага в опаковки, съдържащи 14, 56 и 56 x 1 филмирани таблетки и в групови опаковки, включващи 3 опаковки, всяка, съдържаща 56 таблетки. Опаковката с 56 x 1 филмирани таблетки се предлага в перфорирани еднодозови PVC/PVDC блистери, запечатани с алуминиево фолио, всички останали опаковки се предлагат в стандартни PVC/PVDC блистери, запечатани с алуминиево фолио. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

UCB Pharma SA, Allee de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Белгия.

Производител

UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l'Alleud, Белгия
или Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred-Nobel Strasse 10, D-40789 Monheim am Rhein,
Германия.

Напишете ново мнение

Вашето име:


Вашият коментар: Note: HTML is not translated!

Оценка: Лош           Добър

Въведете кода в полето отдолу:Powered By Expres Computers TM
АПТЕКА - "ДАР" © 2019
Гласувай за мен в BGTop100.com BGtop